Näring för bananer

IMG_3451

Uppdaterad 2017-09-01: Lagt till några svenska näringar till på listan.

Då banan är en extremt viktig exportvara för många länder så finns det till skillnad mot många andra växter väldigt mycket forskning gjord. Detta gör att vi relativt säkert vet exakt vilka näringsämnen en banan behöver och hur mycket som tas upp av respektive ämne av plantan.

Det finns väldigt komplett dokumentation över denna forskning om man är intresserad, men i detta inlägg tänkte jag gå in på en liten liten del av denna och försöka ta med det som är relevant för oss som hobbyodlare.

 

Grundläggande om olika näringsämnen

Alla växter behöver näring för att kunna överleva. Växtnäring delas in i makro- och mikronäringsämnen och olika växter har varierande behov av de olika näringsämnena för att fungera optimalt.

De huvudsakliga makronäringsämnen vi tillsätter bananplantor och dess funktion är:

Kväve (N)Krävs för att bygga proteiner i växtens celler. Krävs för all typ av tillväxt av växten.
Fosfor (P)
Fosfor bidrar till inlagring och transport av energi från fotosyntesen samt celldelning.
Kalium (K) – Bidrar till en effektivare ämnesomsättning genom en förbättrad transport av olika ämnen hos växten. Minskar även mottagligheten för sjukdomar.
Calcium (Ca) – En viktig byggsten i cellväggar, minskar även mottagligheten för sjukdomar.
Svavel (S) – Viktig för fotosyntesen och ingår även i viktiga aminosyror, enzymer och hormoner i växten.
Magnesium (Mg) – Central beståndsdel i klorofyll och en förutsättning för en fungerande fotosyntes och energiförsörjning hos växten. Observera att Kalium och Magnesium konkurrerar med varandra vilket gör att förhållandet mellan dem är viktigt.

Viktiga mikronäringsämnen och dess funktion är:

Järn (Fe) – Ingår i klorofyll.
Mangan (Mn) – Nödvändig i fotosyntesprocessen.
Bor (B) – Ingår vid bildandet av cellväggar och vid skapandet av pollenrör. Deltar i metabolismen och transport av sockerarter.
Zink (Zn) – Ingår i hormon.
Koppar (Cu) – Påverkar metabolismen av kväve och kolhydrater.
Molybden (Mo) – Ingår i enzymer.

Nedanstående tabell visar påverkan hos banan av de olika ämnena.

nutrientfunctions

 

Sammanfattning av de viktigaste näringsämnena för banan

 • Kväve (N)
  • Konstant behov av kväve under hela tillväxtperioden
 • Fosfor (P)
  • Konstant behov av små fosfor-mängder under hela tillväxtperioden
 • Kalium (K)
  • Konstant behov av kalium under hela tillväxtperioden
  • 80% av kalium-tillförandet bör göras före blomningen är som störst
  • Mindre kaliummängd för mindre plantor, öka kaliummängden månaderna före och efter blomning
 • Magnesium (Mg)
  • Konstant behov av små Mg-mängder under hela tillväxtperioden.
 • Kalcium (Ca)
  • Huvudsakligen Ca-upptagning tills blomskott
  • Inget Ca-upptag efter blomskott visat sig
  • För bananer som skall producera frukt tillsätts Ca fram tills blomskott visar sig
 • Svavel (S)
  • Mestadelen av S-upptaget sker under växtperioden (fram tills dess att blomning sker)
  • Efter att plantan skjuter blomskott avtar upptaget av S

 

Konsumtion av näring hos banan

I jämförelse med många andra typer av grödor är banan en växt med ovanligt hög konsumtion av kalium (K). Se NPK jämförelse nedan.


Bara genom att titta på dessa siffror ser man snabbt att vi behöver en näring med hög halt av kalium (K), därefter kväve (N) och minst andel fosfor (P).

 

Rekommenderad näring

De absolut vanligast förekommande rekommendation av NPK-ratio är en ratio av 2-1-3, 2-1-4  samt 3-1-6. Viktigaste egenskapen på näringen är att andelen kalium (K) är 1.5-2 ggr större än kväve (N) samt att den innehåller alla nödvändiga makro- och mikronäringsämnen.

I framförallt USA finns ett flertal näringar framtagna specifikt för banan. Dessa näringar har förutom en anpassad NPK-ratio enligt rekommendationen också anpassat övriga makro- och mikronäringsämnen till banan. Nackdelen med dessa näringar är att de är riktigt dyra att ta hem.

Jag har gått igenom ett stort antal näringar som finns på den svenska marknaden. Gemensamt för de flesta näringar i Sverige är att det är svårt att hitta ett förhållande mellan kalium och kväve som närmar sig 2:1. Det finns dock några näringar som faktiskt är väldigt nära någon av ovanstående önskvärda NPK-ratio. Se tabell nedan med både amerikanska och svenska näringar.

 

Produkt NPK NPK-ratio Typ Kommentar
Grow More Banana Fruit Fuel 16-8-24 2:1:3 Vattenlöslig Näring helt optimerad för banan. Finns att beställa via bananas.org endast – finns inte att få tag i i handeln i övrigt. En påse (2,25 kg) exkl. skatt kostar $12, frakten för en påse kostar $32,95 till Sverige.
Banana Fuel 15-5-30 3:1:6 Vattenlöslig Näring optimerad för banan.Svårt att få den skickad till Sverige tyvärr. Testa att ta kontakt med Wellspring Gardens som är de som gör denna näring.
ProMagna 11-5-18
11-5-18 2.2:1:3.6 Granulat, ej vattenlöslig Detta är det närmsta 2:1:3-ration jag hittat i Sverige. Innehåller även övriga makro och mikronäringsämnen, men saknar tyvärr Kalsium (Ca). Finns att köpa på bland annat Granngården.
Allroundgödsel NPK 11-5-18 11-5-18 2.2:1:3.6 Granulat, ej vattenlöslig Detta är det närmsta 2:1:3-ration jag hittat i Sverige. Osäkert i vilka mängder den innehåller makro och mikronäringsämnen. Finns att köpa på Skånefrö.
Empathy Seaweed Grow Your Own 2.4-1.2-7.2 2:1:6 Flytande En näring med en NPK-ratio relativt nära vad vi söker efter. Innehåller makro och microämnen, osäkert i vilka mängder dock. Finns att köpa på bland annat Sneckenströms.
Kristalon Gena 12-5-30 2.4:1:6 Vattenlöslig Då jag starkt föredrar vattenlöslig näring så att den kan användas vid vattning så är detta det närmsta jag hittat i Sverige. Har tyvärr inte hittat var man kan köpa Kristalon Gena som privatperson dock.
Paletta Blomsternäring 14-14-21 2:2:3 Vattenlöslig En näring som säljs av Trädgårdspaletten i Malmö. Osäker om den går att få tag i på postorder. Lite mycket Fosfor i, men det gör egentligen ingen skada på plantan så en bra näring att köra på. Saknar dock Kalcium, men är inte alltid det krävs tillsatser av detta då vårt vatten är relativt mycket Kalciumrikt. Men håll koll på tecken på Kalciumbrist och tillsätt små mängder vid behov i så fall. Fördelen med denna näring är att den är högkoncentrerad.
Orchidéhusets Peters Professional 16-4-16 4:1:4 Vattenlöslig Högkoncentrerad, men något felaktig ratio mellan N, P och K – MEN det är mycket mer N och K i den än P, vilket ändå gör den intressant då alternativen är få på den svenska marknaden. Innehåller även alla övriga makro och mikroämnen. Finns att beställa på Orchidéhuset.

 

Applicering och mängd näring

För oss som odlar i icke tropiskt eller subtropiskt klimat appliceras största delen av näringen under den tid mest ljus och värme kan ges – i huvudsak från och med maj/juni till och med augusti/september, alternativt året runt om du kan erbjuda bra ljus och värmeförhållanden inomhus (jag skulle ändå i detta fall ge en lite större mängd näring under sommarmånaderna om möjlighet finns att ha plantan i växthus under denna period).

Mängden näring till en planta beror till största delen på storleken på rotsystemet (som bör vara en indikation på storleken på pseudostammen och bladverket).
En normalstor planta (pseudostammen = 3 meter) behöver ca. 0,5 kg kväve och 0,7 kg under ett år när den växer i marken. Växer den i kruka behövs mindre mängd då svinnet är mycket mindre och plantan kan därmed tillgodogöra sig en större andel av den näring vi tillsätter (jag brukar räkna med att plantan behöver halva mängden).

För att räkna ut hur mycket av din näring du behöver tillsätta behöver du dividera din plantas behov av antingen Kväve (N) eller Kalium (K) (det ämne som är den begränsande mängden) med mängen Kväve (N) eller Kalium (K) som ingår i din näring.

Jag använder mig av följande formel:
x*(y/3)/z = mängd av din näring som skall appliceras under ett år

x = behov av N eller K över ett år (N=0.5, K=0.7 – dividera med 2 om du odlar i kruka)
y = pseudostammens höjd i meter
z = mängd N eller K i din näring (har din näring ett NPK-tal på 10-5-20 ger det att N=0.1 och K=0.2)

Exempel 1

Du har näringen Grow More Banana Fruit Fuel som har en NPK på 16-8-24 (det betyder att den består av 16% Kväve, 8% Fosfor och 24% Kalium).

Din plantas pseudostam (upp till där bladen börjar) är 1 meter och du odlar i kruka.

Då näringen redan är balancerad för banan (K är 1,5 ggr större än N) så räknar vi på att K är det begänsande ämnet. Vi utgår då ifrån att en fullvuxen planta således behöver 0,7/2 = 0,35 kg Kalium (K) under ett år (x i formeln är därmed = 0,35).

Genom att mata in våra värden i formeln får vi följande resultat: 0,35*(1/3)/0,24 = 0,486 kg.

Du behöver alltså tillsätta 0,486 kg av din näring fördelat över året för att tillgodogöra dina planta sina behov av näring.

 

Exempel 2

Du har näringen Empathy Seaweed Grow Your Own som har en NPK på 2.4-1.2-7.2 (det betyder att den består av 2,4% Kväve, 1,2% Fosfor och 7,2% Kalium).

Din plantas pseudostam (upp till där bladen börjar) är 1,5 meter och du odlar i kruka.

Då näringen i detta fall inte är balancerad för banan (K är 3 ggr större än N) så räknar vi på att N är det begänsande ämnet i detta fall. Vi utgår då ifrån att en fullvuxen planta således behöver 0,5/2 = 0,25 kg Kväve (N) under ett år (x i formeln är därmed = 0,25).

Genom att mata in våra värden i formeln får vi följande resultat: 0,25*(1,5/3)/0,024 = 5,2 kg.

Du behöver alltså tillsätta 5,2 kg av din näring fördelat över året för att tillgodogöra dina planta sina behov av näring.

Här ser man tydligt skillnaden mellan en näring som är hög- resp. lågkoncentrerad. Försök att hitta en högkoncentrerad näring så kan man smidigare tillgodose plantans behov.