Odla banan i icke tropiska klimat

Foto: Daniel Eriksson

Detta är en översatt artikel från plantsthatproduce.com, skriven av Richard på bananas.org. Artikeln utgår ifrån större bananplantor som odlas i marken – något som i stort sett är omöjligt i Sverige. Men artikeln beskriver ändå på ett bra sätt grunderna i bananodling och många delar kan appliceras på bananplantor som odlas i krukor.

 

Platsval
Nästan alla ornamentalbananer (bananplantor som odlas för sina blommors skull och inte för frukten då denna inte är god) och fruktsättande bananer föredrar full sol hela dagen, med undantag för Ae Ae som behöver delvis skugga eller 60% skuggduk. Notera att nya bananplantor från vävnadsodling bör anpassas från skugga till sol allt eftersom de får styrka och storlek. Det finns några prydnadsbananer (ornamental bananas) som kan motstå långvariga temperaturer i området ner till -7C till -1C (t.ex. Musa Basjoo) men övriga bör planteras med försiktighet i lägre grader. För bananer som producerar ätlig frukt bör temperaturer under 5C vara en sällsynthet och aldrig upprätthålls i mer än en timme eller två. I alla fall skall temperaturer över 38C vara en sällsynthet. Bananplantor som producerar ätlig frukt kan hantera dagliga vindar under 3 m/s, men starkare vindar än så bör vara säsongsmässigt och inte en vanlig förekomst.

 

Plantering
Bananplantor odlade i krukor under 170 liter stannar i växten och producerar sämre kvalitét av frukt. De flesta dvärgarter klarar av mindre krukor.
Bananer behöver en jord med måttlig dränering; D.v.s. inte långsam och inte snabb. En jordblandning avsedd för citrus fungerar normalt sätt bra. Om du planterar flera bananplantor, placera dem 180cm ifrån varandra.

 

Vattning
Droppbevattning är normalt sett inte effektiv för bananer. Skörden är proportionell mot rötterna, och därför vill du utveckla en stor yta med rötter runt växten. Hur mycket du behöver vattna beror mycket på ditt lokala klimat. Tänk på dessa grader av våthet, från de flesta till de minst: Blött, fuktigt, mindre än fuktigt, torrt. Bananer gillar fuktig mark. Om jorden är blöt en längre tid kommer de att ruttna och om den blir torr en längre period kommer de att vissna. Efter varje vattning ska jorden vara blöt och efter flera timmar (eller en dag) dräneras till fuktig. När jorden blir mindre än fuktig, är det dags att vattna igen.

 

Skötsel
När bananplantan växer kommer den att avbryta användningen av de nedre bladen. Är ett blad fortfarande klorofyllgrönt någonstans brukar plantan fortfarande dem lite. Om bladen är fula kan du ta bort dem med relativt liten nackdel för plantan. När ett blad är helt brunt kan du ta bort det eller vänta på att det faller av.
Bananplantor skjuter skott från stammen/rotklumpen, dessa kallas ”pups” (sv. översättning ”valpar” – jag kallar dem oftast sidoskott på svenska om jag inte använder ordet pups). Dessa bör avlägsnas med spade innan de når knähöjd. De kan omplanteras i  krukor tills tillräckligt mycket rötter har genererats för att återplanteras i marken. Ett undantag för att avlägsna sidoskotten är när växten producerar ett fruktskott. Vid det här steget fortsätter du att ta bort alla utom ett sidoskott – som kommer att bli nästa
generations bananplanta på den platsen. Efter skörd av blommor eller frukt, skär ner plantan till marknivå och låt sidoskottet fortsätta växa för nästa års skörd.

 

Näring
I USA förordas en specialblandad näring kallad Fruit Fuel från Grow More där mikroämnen är helt optimerade för odling av banan. Den går att importera privat till Sverige, men frakten är väldigt dyr.

Typ av banan Produkt Dosering Frekvens (välj en) Kommentar
Ätlig Grow More 16-8-24 Fruit Fuel 1 tsk/3 liter vatten Månadsvis Vattna normalt men vattna med denna näring en gång i månaden
Ätlig Grow More 16-8-24 Fruit Fuel 1 kg/26 liter vatten Löpande Injektor satt till 1:100. Resulterande ppm: N 63, P 32, K 95
Ornamental Grow More 20-6-16 Fruit Fuel 1 tsk/3 liter vatten Månadsvis Vattna normalt men vattna med denna näring en gång i månaden
Ornamental Grow More 20-6-16 Fruit Fuel 1 kg/26 liter vatten Löpande Injektor satt till 1:100. Resulterande ppm: N 79, P 24, K 63

 

För övriga näringslösningar:
Under den aktiva växtperioden ska ornamentalbananer matas med en näringsblandning som har NPK-förhållandet
av 3:1:2 och fruktsättande bananer bör matas med en näringsblandning med ett NPK-förhållande av 2:1:3 (båda med en mängd minor- och mikronäringsämnen). Speciellt för bananer odlade utomhus i en (delvis) ursprunglig jordmix: Målet är att ge växter i marken som har vuxit till en höjd av 4 meter eller större totalt 0,5kg netto kväve över året (även om de har skurits ned för vintern). Dessa plantor kommer att ha cirka 350 liter effektiv rotutveckling. Doserna ska skalas till ungefärlig
volymen av rötter. Till exempel, om gödseln du har är 10% kväve och din växt närmar sig
fullvuxen storlek, då bör du ge 5 kg av din näring spritt under året. Mindre och yngre
bananplantor bör få proportionellt mindre enligt effektiv rotvolym. Nya växter från vävnad bör bara få 1/4 tsk per 3 liter vatten per vattning – vilket i grunden kompenserar för olämpligt pH i bevattningsvattnet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *